Onnistunut investointi vai uponnut kustannus?

Erkka Rantanen
|
20.05.2022

Markkinointiviestinnän suunnittelu, toteutus ja tulosten mittaaminen on aina herättänyt suuria tunteita. Onko rahoille saatu vastinetta? Miten toteutus on edistänyt tuotteidemme/palvelumme myyntiä? Miten brändimme asema suhteessa kohderyhmään ja kilpailijoihin on edistynyt? Paljon kysymyksiä, joihin ei useinkaan ole yksiselitteistä vastausta. Markkinoinnin ja mainonnan suunnittelussa hienous osaltaan onkin kyvykkyys ajatella intuitiivisen monimuotoisesti, mitä ei suoraan kirjoista ja kouluista opita. Näin saadaan suunnittelussa niin kohderyhmä kuin markkinat huomioivia ratkaisuja, jotka tuottavat haluttuja tuloksia.

Mutta ilman liiketoiminnan ja kohderyhmän syvällistä ymmärrystä on mahdotonta tuottaa perusteltuja markkinointiviestinnän toimenpiteitä. Intuition yksi tärkeimmistä peruspilareista on ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta. Ilman tätä ymmärrystä on markkinoinnin tekeminen verrattavissa lottoamiseen. Tähän asiakaskohtaisen liiketoiminnan ymmärrykseen me Briiffillä haluamme entisestään panostaa, sillä me yksinkertaisesti näemme, että vain tätä kautta pystymme luomaan asiakkaillemme entistä tuloksellisempaa markkinointiviestintää.

Meillä Briiffissä on jo hyvän aikaa lähdetty laajemmin rakentamaan asiakaskohtaisia ratkaisuja ns. neliportaisen ajattelumallin kautta eli Ymmärrys – Näkemys – Luovat Ratkaisut – Vaikutus. Näin omalta osaltamme pidämme huolta ajattelumme viisaudesta ja ehdotustemme laadukkuudesta asiakkaiden suuntaan. Tämä vaatii myös asiakkaalta paneutumista ja erilaisen esim. osto- ja kuluttajadatan kaivamista, jotta saamme hyvän pohjan asiakkaan liiketoiminnan tilasta sekä tavoiteasetannasta. Näin saamme hyvän pohjan luovien ratkaisujen suunnittelulle eli kyvykkyydelle olla intuitiivisen monimuotoinen ajattelussa. Yhtenä osto- ja kuluttajadatan korkeakouluna voidaan pitää S-ryhmän asiakkuuttamme SuurSeudun Osuuskaupan ja Turun Osuuskaupan osalta. On poikkeuksellisen hienoa rakentaa heidän kanssaan paikallisesti entistä puhuttelevampaa mainontaa alueiden kuluttajille.

Paikallisuuden ja yksittäisen kuluttajan merkitystä ei voi ikinä aliarvioida, oli yritys sitten pienempi paikallinen yrittäjä tai globaali yrityskonserni. Think global – act local -ajattelulla on edelleen erittäin vahva jalansija. Tähän osaltaan on vaikuttanut viimeisen yli kahden vuoden erittäin poikkeukselliset ajat maailmanlaajuisen pandemian ja Venäjän hyökkäyssodan johdosta.

Markkinointiviestinnässä nousee juuri nyt kaksi erittäin merkittävää ohjuria, jotka suunnittelussa on hyvä pitää pöydällä:

1) miten pystymme tuomaan mainontaa relevantimpaan muotoon yksilötasolla?
Tämän voi nähdä yksittäisestä kuluttajasta aina koko Suomen kattavaan laajempaan kohderyhmään. Nykyinen digitaalisuuden vahva läsnäolo käytännössä kaikkien keskuudessa antaa niin mainonnan kohdentamiselle kuin viestien räätälöimiselle hyvin moninaiset mahdollisuudet

2) reagoi nopeasti markkinan muutoksiin.
Poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellista kyvykkyyttä reagoida markkinointiviestintään hyvinkin nopeasti. Covid-vuonna 2021 nähtiin useampia markkinointiviestinnän kampanjoita, jotka oli räätälöity hyvinkin nopeasti vallitsevaan tilanteeseen. Myynnin ja markkinaosuuden kasvu ovat olleet ainutlaatuisia yritysten keskuudessa, jotka ovat asiakkaiden nopeasti muuttuneisiin tarpeisiin pystyneet reagoimaan nopealla aikataululla.

Onnistunut investointi vai uponnut kustannus?

Eipä tähän siis ole suoraan vastausta mutta siitä olen varma, että ne jotka tekevät päivittäistä työtä kokonaisvaltaisen vuositason markkinointisuunnitelman toteuttamiseksi ja samalla heillä on kyvykkyys reagoida markkinamuutoksiin ripeästi, heillä markkinointi on onnistunut investointi, joka kantaa hyviä tuloksia niin lyhytaikaisesti kuin pidemmälläkin aikavälillä. Siitä kuitenkin markkinoinnissa on syvimmiltään kysymys eli tuota arvoa niin lyhyellä (myynti) kuin pitkällä (brändin asema markkinoilla) aikavälillä.

Haluaisitko jutella lisää, miten Markkinointiviestinnän suunnittelu, toteutus ja tulosten mittaaminen hyödyttäisi teitä? Ota yhteyttä!

Samaa mieltä? Jaa somessa!
Edellinen


Tilaa uutiskirjeemme ja pysy ajan tasalla

MADE WITH BRIGHT ATTITUDE.

Ota meihin yhteyttä

040 569 3333


Briiffi Oy

TURKU
Aurakatu 18, PL 52, 20101 Turku

HELSINKI
Spaces Postitalo, Mannerheiminaukio 1, 00100 Helsinki

Rekisteriseloste

Seuraa meitä:
Youtube   Facebook   Instagram